Najväčší spoločný deliteľ

Klikni do obdĺžnika a dopĺň číslo.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada". Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

Najväčší spoločný deliteľ

- dvoch prirodzených čísel je najväčšie nenulové prirodzené číslo, ktoré je deliteľom oboch čísel.

Algoritmus hľadania najväčšieho spoločného deliteľa si môžeš pozrieť aj v slobodnej internetovej encyklopédii WIKIPÉDIA


... a ešte SI ZOPAKUJME!

Súdeliteľné čísla - sú také čísla, ktoré okrem 1 majú ešte aspoň
jedného spoločného deliteľa.

Nesúdeliteľné čísla
- sú také čísla, ktoré nemajú okrem 1 žiadného iného spoločného deliteľa.
V tabuľke nájdi najväčších spoločných deliteľov (D) dvojíc čísel!

RNDr. Marta Megyesiová
ČíslaDČíslaD
8; 128; 16
12; 1512; 18
24; 366; 15
24; 3216; 56
20; 3015; 30
15; 6036; 45
20; 8018; 36
10; 1210; 25
24; 4035; 40