TELESÁ A LÁTKY


Rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Rozdeľ pojmy na telesá a látky: pevné, kvapalné a plynné.

VZDUCHBALÓNMLIEKOVODALOPTASTOLIČKAATRAMENT
DREVOŽELEZOPEROVODA V POHÁRIPALICAPARAFÍNVLNA
VZDUCH V BALÓNEOLEJHLINAKLINECDOSKASVIEČKA Z VOSKUPAPIER
KYSLÍKVODA VO FĽAŠIZEMNÝ PLYNROPAOXID UHLIČITÝVODNÁ PARAKLBKO VLNY

Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com