Premena jednotiek dĺžky


RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

Klikni do obdĺžnika a dopĺň číslo alebo jednotku dĺžky, nepoužívaj medzeru.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada".
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
4 km 5 m = m4 km + 3 000 m = km45 m - 50 dm = m
6 m 7 dm = 67 32 cm + 700 mm = 102 55 cm - 40 mm = 51
13 m 6 = 136 dm99 km + 1000 = 100 km250 mm - 6 = 190 mm
cm 5 mm = 235 mm m + 60 dm = 36 m km - 35 000 m = 35 km
8 m mm = 820 cm60 dm + cm = 9 m5 m - mm = 460 cm