VÝRAZY

Vyberanie pred zátvorku

Porozmýšľaj a presuň správnu odpoveď z pravého stĺpca.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Vyhodnoť".

RNDr. Marta Megyesiová