Zmiešané čísla

Premeň zmiešané číslo na zlomok.

Začni tlačidlom "Ďalší".
Povedz výsledok a skontroluj si ho tým istým tlačidlom.
Novú úlohu dostaneš, ak stlačíš "Vymaž".

RNDr. Marta Megyesiová
1zc.JPG1azc.JPG
2zc.JPG2azc.JPG
3zc.JPG3azc.JPG
4zc.JPG4azc.JPG
5zc.JPG5azc.JPG
6zc.JPG6azc.JPG
7zc.JPG7azc.JPG
8zc.JPG8azc.JPG
9zc.JPG9azc.JPG
10zc.JPG10azc.JPG