© RNDr. Marta Megyesiová

nazdeldoma.gif

Hráme domino.
Klikni na kartičku, ktorá začína najmenším číslom,
vypočítaj a následne klikni na kartičku, ktorá začína týmto výsledkom.
Na konci klikni na "Vyhodnoť".