TROJUHOLNÍK

Triedenie podľa uhlov

Rozbaľ roletku a urči aký je to trojuholník.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Vieme, že platí:
SÚČET VNÚTORNÝCH UHLOV TROJUHOLNÍKA JE 180 STUPŇOV.
V tabuľke sú dané vždy dva vnútorné uhly trojuholníka.
60°, 60° - 30°, 60° - 30°, 30° - 45°, 45° -
80°, 80° - 40°, 50° - 50°, 60° - 30°, 40° -
30°, 120° - 40°, 90° - 100°, 30° - 90°, 45° -
70°, 70° - 90°, 100° - 55°, 75° - 120°, 60° -
130°, 30° - 89°, 72° - 91°, 40° - 22°, 68° -
80°, 112° - 110°, 90° - 80°, 47° - 25°, 64° -
12°, 58° - 61°, 10° - 48°, 42° - 49°, 43° -
170°, 2° - 27°, 63° - 160°, 45° - 10°, 15° -

RNDr. Marta Megyesiová