RNDr. Marta Megyesiová

DESATINNÉ ČÍSLA

Premena desatinného čísla na desatinný zlomok

Premeň desatinné číslo na desatinný zlomok a zapíš.
Príklad: 0,3 = 3/10.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
4,5 = 0,123 = 6,15 = 0,8 =
3,1 = 2,84 = 0,093 = 0,48 =
9,7 = 8,04 = 0,01 = 0,5 =
0,098 = 0,09 = 0,0012 = 0,9 =
11,7 = 30,3 = 9,076 = 0,009 =