Krátenie zlomkov

Vykráť zlomky na základný tvar.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Vykráťte zlomky na základný tvar. Hodnoty čitateľa a menovateľa zapíš do okienok.
1kz.jpg
_
5kz.jpg
_
8kz.jpg
_
7kz.jpg
_
2kz.jpg
_
3kz.jpg
_
4kz.jpg
_
6kz.jpg
_
9kz.jpg
_
10kz.jpg
_
11kz.jpg
_
12kz.jpg
_

Autor: RNDr. Marta Megyesiová