RNDr. Marta Megyesiová

POČTOVÉ VÝKONY

s prirodzenými číslami

Porozmýšľaj a dopĺň prirodzené číslo.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
125 - = 105 + 56 = 214430 - 90 = + 34 = 434
4860 + = 4905 - 65 = 74358870 + 59 = - 166 = 6511
23 . = 115 . 10 = 34066 . 5 = . 8 = 96
1000 : = 100 : 5 = 500123 : 3 = : 2000 = 4
660 : = 60 : 800 = 42520 : 9 = : 60 = 60