VÝPOČET ZÁKLADU


Rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.

RNDr. Marta Megyesiová
Ak 3 % sú 90, potom
Ak 20 % je 80, potom
Ak 5 % je 60, potom
Ak 15 % je 15, potom
Ak 30 % je 60, potom
Ak 50 % je 340, potom
Ak 60 % je 3 600, potom
Ak 40 % je 12 000, potom
Ak 75 % je 30 000, potom
Ak 90 % je 630, potom
Ak 8 % je 64, potom
Ak 80 % je 8 000, potom