RNDr. Marta Megyesiová

Číslo v tvare a.10n

kde 1 < a < 10 a n je prirodzené číslo

Porozmýšľaj a rozpíš správne následujúce čísla.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

Zapíš v tvare a . 10n

- pri Galapágskych ostrovoch narazil do skaly tanker
a spôsobil tak obrovskú ekologickú katastrofu, keď
do oceánu vytieklo 600 000 ton ropy a 300 000 ton vykurovacieho oleja


- pri Brazílii sa potopila do mora najväčšia ropná plošina
na svete, ktorej hmotnosť bola až 33 000 ton a na jej palube bolo
1 500 000 litrov ropy, ktorá začala unikať do vody

- ozónová diera nad Antarktídou má 25 000 000 km2

Riešenie:
600 000 = 6 . 105
300 000 = 3 . 105
33 000 = 3,3 . 104
1 500 000 = 1,5 . 106

25 000 000 = 2,5 . 107

Viac takýchto úloh nájdete v tomto cvičení.
6,2 . 103 = 1,5 . 102 =
9,5 . 105 = 4,3 . 104 =
1,12 . 105 = 8,836. 103 =
5,9 . 106 = 3,77 . 104 =
3,14 . 105 = 1,6 . 105 =
5,461 . 103 = 8,1 . 107 =
4 . 108 = 2,7 . 104 =
8,2 . 104 = 9,5 . 102