CELÉ ČÍSLA

Delenie

Vypočítaj hodnotu výrazu a napíš správny výsledok. Nepoužívaj medzeru.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
ZOPAKUJME SI!

(+) : (+) = +
(+) : (-) = -
(-) : (+) = -
(-) : (-) = +
75 : (- 5) = (- 15) : 5 = (- 70) : (- 1) =
(- 140) : (- 7) = (- 40) : 8 = (- 28) : (-7) =
(- 125) : (- 5) = 81 : (- 9) = (- 160) : (- 8) =
(- 300) : (- 5) = (- 88) : (- 11) = 72 : (- 8) =
(- 56) : 8 = 110 : (- 10) = (- 150) : 50 =
(- 60) : (- 15) = 42 : (- 6) = (- 180) : (- 3) =
15 : (- 15) = (- 10) : 2 = (- 64) : (- 8) =
(- 200) : ( - 5) = (- 84) : (- 4) = (- 49) : (- 7) =

RNDr. Marta Megyesiová