RNDr. Marta Megyesiová

usnaz1.png

  
Klikajte postupne na čísla tak, aby ste ich usporiadali od najväčšieho.
Na konci klikni na "Vyhodnoť" a dozvieš sa, ako ti to šlo.
Nech sa ti darí!