DESATINNÉ ČÍSLA

Odčítavanie desatinných čísel

Vypočítaj a zapíš.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
4,5 - 4 = 3,123 - 1 = 6,15 - 3 = 7,8 - 5 =
3,5 - 0,1 = 6,99 - 2,84 = 12,8 - 1,3 = 4,8 - 1,6 =
9 - 0,1 = 8 - 0,15 = 23 - 6,7 = 35 - 1,8 =
8,8 - 1,9 = 0,53 - 0,07 = 1,012 - 0,041 = 8,6 - 5,8 =
1,7 - 0,54 = 7,3 - 0,12 = 10,9 - 1,51 = 0,59 - 0,126 =

RNDr. Marta Megyesiová