Fyzikálne veličiny a ich jednotky


RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

Presuň jednotku k fyzikálnej veličine.