RNDr. Marta Megyesiová

M O C N I N Y

Vypočítaj a zapíš výsledok. Nerob medzery.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
23 = 52 = 82 = 43 = 18 =
91 = 34 = 80 = 25 = 72 =
40 = (-2)2 = (-3)2 = (-2)3 = (-3)3 =
(-15)1 = (-10)3 = (-11)2 = -19 = -62 =
07 = 70 = -43 = (-3)4 = -24 =
-34 = (-4)3 = -52 = -122 = 115 =