RNDr. Marta Megyesiová

Hodnota bez prechodu cez 1 %

10 %, 20 %, 25 %, 50 %

Skús to!

Ako počítať bez použitia 1 %?

Je to ľahké, len si musíme uvedomiť, že:

10 % je desatina z celku
20 % je pätina z celku
25 % je štvrtina z celku
50 % je polovica z celku

A teraz sa do toho pusťme!
Základ10 %20 %25 %50 %
100
200
4000
6000
1,2
0,4
50
16