Precvičme si OHMOV ZÁKON

"Elektrický prúd pretekajúci v uzavretom elektrickom obvode
je priamo úmerný napätiu zdroja a nepriamo úmerný elektrickému odporu obvodu."

Pozorne si prezri hodnoty prúdu, napätia alebo odporu
a presuň z pravého stĺpca správnu kartičku k hodnotám na ľavej strane.

Keď skončíš, stlač tlačidlo "Vyhodnoť".
Nech sa ti darí :)))

Autor: RNDr. Marta Megyesiová