Opakujeme
M A T E M A T I K U
5. ročník


Milí žiaci!

34vt.gif

Pozorne čítajte.
Usilovne počítajte.
Starostlivo vyberajte správne odpovede.

Ak to zvládnete počítač vás odmení.Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com