TROJUHOLNÍK

Súčet vnútorných uhlov trojuholníka

Vypočítaj veľkosť tretieho uhla trojuholníka a napíš správny výsledok.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
1° = 60'
30° 20´ a 50° 30´ a ° ´50° 40´ a ° ´ a 89° 10´
45° a ° ´ a 89° 30´° ´ a 20° 5´ a 69° 15´
110° 18´ a 25° 12´ a ° ´70° 50´ a ° ´ a 39° 5´
66° 12´ a ° ´ a 79° 58´ ° ´ a 100° 24´ a 28° 56´
15° 20´ a 84° 20´ a ° ´89° 10´ a ° ´ a 80° 40´

RNDr. Marta Megyesiová