RNDr. Marta Megyesiová

Násobky prirodzených čísel

Na prvú čiaru presuň 2, na druhú 3 a na tretiu 5.
Potom hľadaj čísla, ktoré sú násobkom týchto čísel. Presuň ich na čiary vzostupne.


Na konci klikni na "Vyhodnoť!" a dozvieš sa, ako ti to šlo.