VÝRAZY

Rozklad algebraických výrazov pomocou vzorcov

Pozorne si prezri zadanie, rozbaľ roletku a vyber výraz alebo znamienko, ktoré chýba.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

x² + 6x + = (x a² - + 4 = ( -
a² + + x² = (a + 25x² - + 4y² = ( -
(a + ).(a - ) = ² - 4b²x² - = ( + 7).(x 7)
4x² - 12xy + = ( - a² - 9x² = (a -
+ + = (a + 9)²16x² + + 25 = ( +

RNDr. Marta Megyesiová