RNDr. Marta Megyesiová

OBVOD a OBSAH kruhu

Dĺžka kružnice

Vypočítaj príklady, rozbaľ roletku a vyber chýbajúce údaje.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

Ludolfovo číslo pilud.jpg

Číslo π (pí)
(podľa gréckeho περιφέρεια = periféreia, obvod)
vyjadruje pomer obvodu kruhu k jeho priemeru.
Tento pomer je pre všetky priemery kruhov rovnaký.

Jeho hodnota na 120 desatinných miest je:
3,141592653589 793238462643 383279502884 197169399375 105820974944 592307816406 286208998628 034825342117 067982148086 513282306647

lugi.gif

Číslo π nazývame Ludolfovo číslo.

Ľudia sa často snažia zapamätať si čo najviac desatinných cifier
z Ludolfovho čísla. Rekord v tomto snažení má počtom 100 000 zapamätaných cifier Akira Haraguchi.

Viete, že...14. 3. je Deň čísla π?
kru5o.jpg
r = 5 cm
d = cm
o = cm
S = cm²
r = m
d = 20 m
o = m
S =
r = 15 cm
d = dm
o = 9,42 dm
S = cm²
r = mm
d = dm
o = 628 mm
S = mm²