DESATINNÉ ČÍSLA

Delenie prirodzeným deliteľom

Vydeľ a zapíš správny výsledok.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
4,5 : 3 = 12,5 : 5 = 6,124 : 4 = 7,83 : 9 =
5,1 : 3 = 6.35 : 5 = 2,66 : 7 = 48,8 : 8 =
9,12 : 4 = 1,8 : 9 = 0,195 : 5 = 0,35 : 7 =
1,88 : 4 = 0,96 : 8 = 1,2 : 6 = 4,5 : 5 =
7,29 : 3 = 1,734 : 2 = 8.75 : 5 = 0,052 : 4 =

RNDr. Marta Megyesiová