Geometrické pojmyRNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

  
Ak máš všetky okná vyplnené, stlač tlačidlo "Nahraj odpoveď".
označujeme veľkými tlačenými písmenami.
môžeme označovať malými písmenami.
Štvoruholník, ktorý má všetky strany rovnaké sa nazýva .
Dve a dve strany rovnako dlhé a rovnobežné má .
označujeme písmenom K.
Znakom je písmenom k.
označujeme písmenom o.
Polovica priemeru je .
Dvojnásobok polomeru je .
Polomer kružnice označujeme písmenom .
Písmeno v geometrii označuje priemer kružnice.
Obvod štvorca vypočítame, ak vynásobíme štyroma štvorca.
o = 2.(a+b) je pre výpočet obvodu obdĺžnika
Obvod vypočítame, ak spočítame dĺžky všetkých troch strán.