D E L I T E L E

prirodzených čísel

Napíš postupne od najmenšieho po najväčšie všetky delitele daných čísel.
Zapisuj ich cez pomĺčku a bez medzery. Príklad: Pre číslo 6 vypíšeme 1-2-3-6
Nezabudni na 1 a samotné číslo :)))
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
ČÍSLODELITELEČÍSLODELITELEČÍSLODELITELE
81012
131415
162024
364056
596063

Autor: RNDr. Marta Megyesiová