UhlopriečkyRNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

Vypĺň krížovku.
Klikni na číslo a napíš odpoveď. Tlačidlom "Potvrď" ju nahraj.
Na konci stlač "Nahraj odpoveď".
1       2            
               
  3               
               
               
           4      
     5            
               
               
        6