VÝRAZYRNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

1 / 15
  1. Sú výrazy A = 3x – 4y + 9 a B = 3x – 9y + 4 sú rovnaké?
    1.   možno
    2.   nie
    3.   áno