RNDr. Marta Megyesiová

O B S A H

obdĺžnika a štvorca

Vzorce

cittst.jpg
cittob.jpg
JEDNOTKY OBSAHU

1 km2, 1 ha, 1 a, 1 m2, 1 dm2, 1 cm2, 1 mm2