RNDr. Marta Megyesiová

M o c n i n y

Násobenie

Porozmýšľaj a dopíš správne čísla.

Príklad: 2a²b.3ab = 6a³b² ... doplnili sme čísla 6, 3 a 2.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
x.2x².3a².x = ax3x²y.5xy².xy = xy
x²y³.5xy².2x³y = xy3a²b.4ab².3ab³= ab
x².4x³y².7x³y = xy6a².4ax².2x³ = ax
8ab³.2a²b².3ab = ab9xy.5xy².xy = xy
3x²y.4xy.5y = xy2xy.8xy.x = xy
a²y³.6a²y².3a²y³ = ay3a²y³.9a³y².a³y³ = ay
x³y.5x.xy = xy13xy.xy.2xy = xy
3x²y.3xy².3x²y = xy2x².2y².2xy = xy