VESMÍRNE OBJEKTY


Výsledné hodnotenie získaš, ak stlačíš "Vyhodnoť".
V tabuľke sú niektoré z najznámejších vesmírnych objektov.
Z prvej tabuľky si vyberte názov a skopírujte alebo prepíšte do príslušného okienka druhej tabuľky.

MesiacSlnkoZemMarsJupiterSaturn
galaxiahmlovinaMačacie okoKonská hlavakométameteorický roj

1.obr10v.jpg2.obr9v.jpg3.obv4v.jpg
4.obv3v.jpg5.obr8v.jpg6.ob1v.jpg
7.obr7v.jpg8.obr11v.jpg9.ob2v.jpg
10.obv5v.jpg11.obr12v.jpg12.obr6v.jpg
Autor: RNDr. Marta Megyesiová, megyesiova@gmail.com