RNDr. Marta Megyesiová

Zlomky a hodiny

Doplň čas a vyjadri zlomkom, aká časť dňa je na hodinách.
Použi zápis typu 3/5

CiferníkČas v hodináchZlomokČas v hodináchZlomok
ztrh.jpg
zseh.jpg
zlhde.jpg
zsth.jpg
zosh.jpg