CELÉ ČÍSLA

Porovnávanie celých čísel

Porovnaj a vypĺň tabuľku. Znaky môžeš písať alebo skopírovať z tabuľky.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Použi znaky rovnosti a nerovnosti a porovnaj následujúce hodnoty celých čísel a ich absolútnych hodnôt:
<=>

-6 -38 -8 | -5 | | -3 | | -5 | | 5 |
5 -5 12 15| 12 | 12 | 3 | | -15 |
-70 -712 -120 -29 | -29 | | 5 | | -9 |
-28 -27-33 -34| 5 | | -8 |25 | -25 |
0 67 -70 -7 -29 | -29 | | 8 | 18
0 -11-8 -9 | 5 | 13| 3 | | -7 |
0 845 05 | -29 || -19 | | 6 |
0 -8-23 0-2 | -124 || -1 | | 25 |

Autor: RNDr. Marta Megyesiová