UHLY NA ROVNOBEŽKÁCH

Rozbaľ roletku a vyber správne pomenovanie dvojice uhlov :)))

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
ob1unr.jpg
α1α2α3α4β1β2β3β4
α1
α2
α3
α4
β1
β2
β3
β4

RNDr. Marta Megyesiová