JEDNOTKY DĹŽKY

RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

Klikni do obdĺžnika a dopĺň číslo - nepoužívaj medzeru.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada".
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
PREMEŇ NA JEDNOTKY UVEDENÉ V ZÁHLAVÍ TABUĽKY:

kmmdmcmmm
4,8
5
96000
5530
2550000


V ĽAVEJ ČASTI TABUĽKY DOPLŇ ČÍSLA
A V PRAVEJ DOPLŇ ZNAKY NEROVNOSTI >, < TAK, ABY PLATILA ROVNOSŤ A NEROVNOSŤ:

1 dm 100 mm = cm10,5 m 15 dm
3 dm 8 cm = m 3 km 20 000 dm
13 km = dm3 dm 8 cm 0,4 m
12,5 m = cm18 dm 120 cm
m = 4000 mm3,5 km 3450 m
dm = 4500 mm78 dm 80 cm
km = 55000 dm80 cm 700 mm
km = 5000 m 1000 dm68 m 0,08 km