DESATINNÉ ČÍSLA

Násobenie 10, 100, 1000, ...

Rozbaľ roletku a vyber číslo, ktorým sme násobili.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
4,51 , = 45,10,123 . = 1,236,105 . = 610,57,8 . = 78
3,1 . = 3100,6 . = 60012,78 . = 127,84,8 . = 48
9,07 . = 907080,7 . = 8072,3419 . = 234,193,5 . = 3500
8,8 . = 8800,009 . = 0,090,0123 . = 12,30,9 . = 9000
1,7 . = 17007,3 . = 730000,00976 . = 97,60,09 . = 0,9

RNDr. Marta Megyesiová