Uhly v rovnobežníku

Rozbaľ roletku a vyber veľkosť uhla.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
obruvr.jpg
α1 = α2 = α3 = α4 =
β1 = β2 = 60°25´ β3 = β4 =
γ1 = γ2 = γ3 = γ4 =
δ1 = δ2 = δ3 = δ4 =

RNDr. Marta Megyesiová