RNDr. Marta Megyesiová

Triedenie zlomkov

Väčší, menší, rovný jednej?

Porovnaj zlomky s číslom 1. Rozbaľ roletku a priraď správny znak nerovnosti.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
2/7 15/9 16/6 17/3 1
8/13 19/9 1 5/90 17/2 1
9/41 18/1 17/7 12/2 1
5/5 14/4 14/5 15/6 1
9/8 19/7 19/9 19/10 1
98/99 199/99 1 99/98 198/98 1
1/2 1 2/1 11/1 12/2 1