SILA.


Meranie sily silomerom.

Klikni do obdĺžnika a dopĺň hodnotu.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada".
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
ODČÍTAJ HODNOTU SILY ZO SILOMEROV V NEWTONOCH. ROZSAH KAŽDÉHO SILOMERA JE 10 N.

SILOMERVEĽKOSŤ SILY
silomer1.JPG N
silomer2.JPG N
silomer3.JPG N
silomer4.JPG N
silomer5.JPG N
silomer6.JPG N


RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com