RNDr. Marta Megyesiová

Odmocnina

prirodzeného čísla

Urči odmocninu z daného čísla, cvičenie si zopakuj viackrát, aby si sa ich naučil spamäti.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
odm1.gif = odm2.gif =
odm2hh.gif = odm2n.gif =
odm3.gif = odm4.gif =
odm4a.gif = odm5.gif =
odm6.gif = odm7.gif =
odm7g.gif = odm8.gif =
odm9.gif = odm10.gif =
odm10b.gif = wur1dvv.gif =