RNDr. Marta Megyesiová

OBVOD a OBSAH

lichobežníka

Vypočítaj príklady, rozbaľ roletku a vyber chýbajúce údaje.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
lich4o.gif
a = 8 cm
b = 4 cm
c = 6 cm
d = 5 cm
v = 3 cm
o = cm
S = cm²
a = 10 m
b = 5 m
c = 4 m
d = 5 m
v = 3 m
o = m
S =
a = 8 m
b = dm
c = 6 m
d = 55 dm
v = 3 m
o = 240 dm
S =
a = 52 mm
b = 10 mm
c = mm
d = 10 mm
v = 8 mm
o = 112 mm
S = mm²
a = 70 dm
b = 25 dm
c = 40 dm
d = dm
v = 20 dm
o = 160 dm
S = dm²