CELÉ ČÍSLA

Sčítanie a odčítanie

Vypočítaj hodnotu výrazu a napíš správny výsledok.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Pri sčítavaní číselného radu celých čísel si môžeme pomôcť tak, že najprv sčítame kladné čísla a potom záporné.
Výsledok vypočítame z týchto dvoch čísel.
PRÍKLAD:
- 5 + 6 - 3 + 8 = 14 - 8 = 6

A teraz počítaj. Nepoužívaj medzeru.
SPOLU KLADNÉSPOLU ZÁPORNÉVÝSLEDOKSPOLU KLADNÉSPOLU ZÁPORNÉVÝSLEDOK
6 - 7 + 3 - 2 = - =- 8 - 5 + 2 + 6 =- =
- 7 - 6 + 8 - 3 =- =3 - 5 - 6 + 9 =- =
8 - 4 - 5 - 1 =- =- 5 - 8 + 3 + 2 =- =
2 - 7 + 8 - 7 =- =- 5 - 8 - 3 + 9 =- =
9 - 12 + 15 - 8 =- =12 - 9 + 8 - 11 = - =
- 5 - 11 + 12 + 9 =- =3 - 15 - 9 + 11 = - =
- 27 + 3 - 5 + 24 = - =- 8 + 12 - 9 + 11 =- =

Autor: RNDr. Marta Megyesiová