DESATINNÉ ČÍSLA

Delenie 10, 100, 1000, ...

Rozbaľ roletku a vyber číslo, ktorým sme delili.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
451 : = 45,112,3 : = 1,236105 : = 61,0578 : = 7,8
510 : = 5,16 : = 0,0062,78 : = 0,27854,8 : = 5,48
9100 : = 0,911,80 : = 0,1819 : = 0,1935 : = 0,035
188 : = 1,880,9 : = 0,091,2 : = 0,0012450 : = 0,045
7 : = 0,007173 : = 0,017387 : = 0,00870,05 : = 0,005

RNDr. Marta Megyesiová