© RNDr. Marta Megyesiová

nazcld.gif

Hráme domino.
Klikni na kartičku. ktorá začína číslom, ktoré má rovnakú absolútnu hodnotu ako číslo 5,
vypočítaj a následne klikni na kartičku, ktorá začína týmto výsledkom.
Na konci klikni na "Vyhodnoť".