Hodnota výrazu

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Vypočítaj hodnotu výrazu, rozbaľ roletku a vyber správny výsledok.

Výraz / Hodnota premennejx = - 4x = - 1x = 0x = 2x = 7
x - 3Hodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je
3x + 1Hodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je
2 - 5xHodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je
12 - xHodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je
5.(x + 3)Hodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je Hodnota je

Autor: RNDr. Marta Megyesiová, megyesiova@gmail.com