Zaokrúhľovanie prirodzených čísel

ZAOKRÚHLI NA STOVKY.
Rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Vyhodnoť".
Nech sa ti darí.

Dnes počítame s "LEŇOŠKOM"
lenoch.gif

Zaokrúhľovať môžeme ľubovoľné čísla:

NADOL
- ak je nasledujúca číslica 0, 1, 2, 3, 4
NAHOR
- ak je nasledujúca číslica 5, 6, 7, 8, 9


Autor: RNDr. Marta Megyesiová
1 256
456
331
22 711
1 212
419
249
22 750
1 387
22 601
52
19