Najmenší spoločný násobok


Klikni do obdĺžnika a dopĺň číslo.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada".
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Nájdi najmenší spoločný násobok n pre dvojice a trojice čísel a zapíš ho do tabuľky:
ČíslaNajmenší spoločný
násobok čísel
ČíslaNajmenší spoločný
násobok čísel
ČíslaNajmenší spoločný
násobok čísel
3; 65; 212; 4; 8
6; 185; 407; 14; 21
4; 168; 123; 6; 10
8; 104; 95; 10; 11
12; 165; 82; 3; 5
RNDr. Marta Megyesiová