VÝRAZY

Rozklad na súčin pomocou vzorcov

Začni tlačidlom "Ďalší", porozmýšľaj a povedz výsledok.
Kontrolu si zobrazíš tým istým tlačidlom.
Ak si sa nezmýlil môžeš kartu vymazať, ak si sa zmýlil tlač "Ďalší".RNDr. Marta Megyesiová
x² - 1(x + 1).(x - 1)
x² + 6x + 9(x + 3)²
49x² - 4(7x + 2).(7x - 2)
64x² - 9(8x + 3).(8x - 3)
x² - 8x + 16(x - 4)²
25x² - 10x + 1(5x - 1)²
64x² + 16x + 1(8x + 1)²
36 - 49x²(6 + 7x).(6 - 7x)
4x² - 121y²(2x + 11y).(2x - 11y)
x² - 16y²(x + 4y).(x - 4y)
x² - y²(x + y).(x - y)
4x² - 4xy + y²(2x - y)²
x² + 10xy + 25y²(x + 5y)²
36x² - 12xy + y²(6x - y)²
a² - b²(a + b).(a - b)
a² + 2ab + b²(a + b)²
a² - 2ab + b²(a - b)²
100y² - 1(10y + 1).(10y . 1)
y² - 64(y + 8).(y - 8)
y² - 6y + 9(y - 3)²