RNDr. Marta Megyesiová

poronadz1.png


Vyber správnu odpoveď.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Nahraj odpoveď".
Nech sa ti darí.
-50 < -20
-90 > -10
50 > 0
-10 < 10
-50 < -80
0 < -10
50 > -80
-20 = 20
30 = -30
-80 < -60